Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Edukacja przedszkolna - edukacja na dobry start

 

 

        

                                      „Edukacja przedszkolna – edukacja na dobry start”

 

To projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oś priorytetowa IX

Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 9.1.3

Wsparcie edukacji przedszkolnej

Okres trwania projektu:

01.07.2016 – 30.06.2018

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej we wszystkich ośrodkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie oraz zwiększenie udziału w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lata poprzez:

  • realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach,
  • wydłużenie czasu pracy przedszkola,
  • utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek wychowania przedszkolnego, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia z edukacji przyrodniczej, matematycznej, teatralnej, plastycznej, rytmiczno-artystycznej, języka angielskiego, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, z psychologiem i pedagogiem. W celu realizacji zajęć zakupione będą pomoce dydaktyczne. Nauczycielki doskonalić będą umiejętności i kompetencje podczas szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Wsparciem objętych zostanie łącznie 15 nauczycielek. Grupa docelowa to dzieci w wieku 3-6 lat z 2 ośrodków wychowania przedszkolnego oraz 2 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 175 dzieci (94 dziewczynki i 81 chłopców).

Charakterystyka finansowa projektu:

Całkowity koszt projektu wynosi: 854 700,75 zł, z czego 715 049,95 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich.

 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – EDUKACJA NA DOBRY START

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX, Poddziałanie 9.1.3, Nr projektu: RPOP.09.01.03-16-0018/16